Jumaat, 19 September 2014

Senarai

Rabu, 17 September 2014

Bahasa Perlambangan

I.  Tonton video ini.
Dalam video tersebut, kehidupan di bawah jajahan British dibandingkan dengan apa? Bincangkan. 

II.  Aktiviti Dua - Papan PadletIII.  Nota Rujukan

IV.  Refleksi: (Beri respons kamu melalui fungsi komen)

a.  Senaraikan lima jenis bahasa perlambangan yang kamu tahu.
b.  Apakah tujuan seseorang penulis menggunakan bahasa perlambangan?
c.  Bagaimanakah seseorang pembaca dapat memahami maksud atau gambaran yang ingin disampaikan oleh penulis?

Khamis, 28 Ogos 2014

Jawapan bagi Latihan 5


A3: MELENGKAPKAN TEKS

(Petikan 1)

5 markah
1.       
menyingsing
1 m
2.       
menjalani
1 m
3.       
daripada
1 m
4.       
gusar
1 m
5.       
memimpin
1 mA3: MELENGKAPKAN TEKS
(Petikan 2)
5 Markah
6.      
khasiat
1 m
7.      
penyakit
1 m
8.      
mencegah
1 m
9.      
seperti
1 m
10.  
bakteria
1 m


A3: MELENGKAPKAN TEKS

(Petikan 3)

5 markah
11.   
sempena
1 m
12.   
iaitu
1 m
13.   
berasal
1 m
14.   
persembahan
1 m
15.   
Walaupun
1 m


A3: MELENGKAPKAN TEKS
(Petikan 4)
5 Markah
16.     
dalam
1 m
17.     
menghargai
1 m
18.     
mengumumkan
1 m
19.     
dan
1 m
20.     
menikmati
1 m


A3: MELENGKAPKAN TEKS
 (Petikan 5)
5 markah
21.       
sajian
1 m
22.       
padat
1 m
23.       
mengurangkan
1 m
24.       
bekas
1 m
25.       
larut
1 m


A3: MELENGKAPKAN TEKS
(Petikan 6)
5 markah
26.   
menunjukkan
1 m
27.   
kaedah
1 m
28.   
plat
1 m
29.   
kreatif
1 m
30.   
menyorok
1 m


A3: MELENGKAPKAN TEKS
(Petikan 7)
5 markah
31.   
malah
1 m
32.   
berasal
1 m
33.   
kos
1 m
34.   
antara
1 m
35.   
pupus
1 m


A3: MELENGKAPKAN TEKS
 (Petikan 8)
5 markah
36.   
terkenal
1 m
37.   
produk
1 m
38.   
sejak
1 m
39.   
dari
1 m
40.   
kadar
1 m


A3: MELENGKAPKAN TEKS
 (Petikan 9)
5 markah
41.   
perjalanan
1 m
42.   
dikenali
1 m
43.   
dikendali
1 m
44.   
daripada
1 m
45.   
pada
1 mA3: MELENGKAPKAN TEKS
 (Petikan 10)
5 markah
46.   
sumber
1 m
47.   
haiwan
1 m
48.   
daripada
1 m
49.   
kegiatan
1 m
50.   
sejak
1 m